Historie

Odd Fellow Loge nr. 48 HERTHA er en broderloge. Logen blev institueret den 17. oktober 1909, under tysk jurisdiktion og med navnet Loge nr. 10 HERTHA von Schleswig-Holstein-Hamburg.

Vor loge er den eneste danske loge som efter genforeningen i 1920, overgik fra tysk til dansk jurisdiktion. Loge nr. 48 HERTHA er tillige den ældste Odd Fellow Loge i Sønderjylland.

Ud fra vor loge udgik i 1951 loge nr. 70 CHRISTIAN SKEEL som har hjemsted i Tønder,  og i 1975 udgik endnu en loge nemlig nr. 100 DYBBØL BANKE her i Sønderborg.

Som anført ovenfor overførtes vor loge fra Tysk til Dansk jurisdiktion i forbindelse med genforeningen. Denne overførsel fandt sted den 17 september 1920, denne dag var naturligvis en stor dag i logens historie. En stor dag, hvor vor loge modtog mange opmærksomheder fra andre danske loger.

I Sønderborg logernes fælles festsal i ejendommen på Slotsgade hænger på endevæggen et maleri, som forestiller en kvinde på en oksetrukket vogn stige op af en sø. Sagnet fortæller, at det er fredens og frugtbarhedens gudinde NERTHUS, som om våren kører igennem vor Ø. En larmende jubel omgiver gudinden, ingen er så elsket af folket, som hun er det. Men glæden er kun kort vognen vender snart tilbage til den hellige sø i skoven. Der renses vognen, som er af det pureste guld, for at jordens støv ikke må blive siddende på den. To slaver i klæder, så hvide som sne, foretager renselsen. Så sænkes den atter ned i søens dyb, hvor den må ligge til næste vår. Slaverne bliver ligeledes sænket ned, thi ingen må skulle forråde det sted hvor helligdommen gemmes.

Emnet er bygget over Tacticus kapitel 40. Gudinden køre over øen Als, et fredens tegn, hvor der skulle herske fred og fordragelighed blandt mennesker.

Er der noget at sige til, at vi HERTHA-brødre har taget dette sagn til os, som værende vort?

 

Loge nr. 48 HERTHA har, som alle andre loger i Danmark sin egen Devise. Vor Devise er skrevet af en bror i Esbjerg og lyder således:

Melodi: Vift stolt på Kodans bølge.

Hvor Herthas brødre mødes 
i gammel Kongeborg,
skal gode tanker fødes
til værn mod nød og sorg.
Her Wildeys værk man finder
på Herthas smukke ø
så længe bølgen rinder 
mod strand fra Østersø.

Der er næppe tvivl om at forfatteren med udtrykket, at mødes i gammel Kongeborg, her har haft i tankerne, at logen dengang benyttede lokaler på Sønderborg Slot.